UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
rejestracja zakończona
 
  REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 
Materiały
PLAN DZIAŁAŃ

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
 1. Pierwszy etap o tytule "Kręcimy się wokół tematu" jest kluczowym etapem w realizacji filmu i polega na stworzeniu zespołu składającego się z osób o różnych predyspozycjach, które chcą wspólnie pracować. Współpraca w grupie powinna się opierać na partnerstwie, dobrej komunikacji i równorzędnym podziale zadań. Podstawą sukcesu jest znalezienie ciekawego pomysłu na realizację filmu i zapoznanie się z wymogami produkcji filmowej.
 2. Drugi etap o tytule "Kręcimy film!" rozpoczyna się od stworzenia scenariusza i harmonogramu pracy nad własną produkcją filmową. Dopiero wtedy, gdy zespół będzie miał przygotowany plan działań, może przystąpić do filmowania reportażu, a następnie montażu przygotowanego materiału.
Każdy etap jest podzielony na działania, w ramach których wykonywane są zadania konkursowe, z których należy przygotowywać i przesyłać raporty. W raportach drugiego etapu przesyłany jest film konkursowy wraz z opisem i zdjęciem tytułowym potrzebnym do jego zamieszczenia na stronie.
Etapy
 
Zadania
 
Raporty
 
Etap 1

Kręcimy się wokół tematu
 1. Budowa zespołu i nadanie nazwy Raport pkt 1.
 2. Analiza problemu i wybór tematu Raport pkt 2.
 3. Opis wizyty w eko-gospodarstwie lub eko-zakładzie Raport pkt 3.
 4. Przygotowanie do produkcji filmowej Raport pkt 4.
 5. Ustalanie podziału zadań Raport pkt 5.
 6. Napisanie scenariusza Raport pkt 6.
 
Etap 2

Kręcimy filmy
 1. Realizacja reportażu Raport pkt 1.
 Raport pkt 2.
 Raport pkt 3.
2. Dodatkowe oświadczenia Raport pkt 4.
 Raport pkt 5.
 
ETAP 1 - KRĘCIMY SIĘ WOKÓŁ TEMATU

Zanim filmowiec weźmie kamerę do ręki musi wiedzieć, co chce zrobić. Najważniejsza jest koncepcja filmu - zrozumienie zagadnienia, o którym chce się opowiedzieć, znalezienie problemu uzasadniającego podejmowany trud. Trzeba też wiedzieć, jakimi zasobami się dysponuje - dotyczy to przede wszystkim ludzi i sprzętu. Ważne jest dobranie zespołu zapaleńców, którzy mają różne predyspozycje, ale wspólny cel. Potem już tylko zostaje podzielić pracę, żeby każdy z zapałem mógł poświęcić się przydzielonym zadaniom.
W pierwszym etapie uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć zespół, a następnie podjąć współpracę opartą na dobrej komunikacji i polegającą na równorzędnym zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów wszystkich członków zespołu. Zespół będzie pracował pod opieką nauczyciela, którego sam wybierze. Powinna to być osoba zaangażowana i życzliwa, mogąca zapewnić pomoc ze strony dorosłych, niezbędną przy realizacji zadania.
Wybór tematu i sposób jego przedstawienia jest kluczowym etapem w realizacji reportażu. Dyskusje nad treścią i formą powinny być przeprowadzone wspólnie, w obecności wszystkich uczestników projektu, aby wypracować wspólną decyzję dotyczącą realizowanego przedsięwzięcia.
Zadanie 1. BUDOWA ZESPOŁU I NADANIE NAZWY

Warunkiem powstania dobrego filmu jest zbudowanie takiego zespołu, który zwycięsko przejdzie przez wszystkie etapy produkcji filmowej. Trzeba więc wpierw zrozumieć, czym jest zespół.
Zespół to kilka osób, które mają przed sobą cel i może on zostać osiągnięty jedynie poprzez współdziałanie. Zespół tworzy nową całość, która jest w stanie osiągnąć to, czego nigdy nie osiągnąłby ktoś w pojedynkę. Każdy z członków wnosi do zespołu swoje umiejętności, osobowość i wiedzę. Dlatego w skład zespołu powinny wejść osoby o różnych predyspozycjach i charakterach. Budując zespół, trzeba być otwartym i brać pod uwagę wszystkie zalety danej osoby, a także wady. Ważne są pasja i zaangażowanie, w grupie powinny znaleźć się osoby, na których można polegać.
Tym, co łączy zespół w całość jest cel i poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania. Pomiędzy osobami, które wspólnie dążą do określonego celu wytwarza się specyficzna więź. Ważne jest, by podczas wspólnej pracy każdy dbał o atmosferę i dobre relacje z pozostałymi osobami. W pracy zespołowej powinny panować zasady demokracji.
Liderem zespołu powinna zostać osoba, która jest ogólnie szanowana. Pamiętajcie jednak, że ważne jest nie to, kto będzie rządził, ale jak każdy z członków zespołu wywiązuje się z tego, co do niego należy.
Ważna jest też nazwa zespołu - wszyscy członkowie powinni się z nią identyfikować.
Na dobry start zacznijcie od przeczytania regulaminu, który określa zasady udziału w konkursie. Znajdziecie tam takie informacje, jak m.in. kto może wziąć udział, termin dostarczenia raportów i filmu, format przesłania materiałów.
Następnie poszukajcie w swoim środowisku osób, które byłyby zainteresowane udziałem w konkursie. Członków zespołu należy dobierać pod kątem ich naturalnych umiejętności i pasji. Predyspozycje takie najlepiej uwidaczniają się w szkole - ktoś lepiej rozumie matematykę, inny woli historię. W grupie powinny znaleźć się osoby, które mają różne predyspozycje, tak aby zbudowany zespół miał jak największy potencjał. Musicie mieć świadomość, że powstawanie filmu jest pracą zespołową - liczą się umiejętności wszystkich członków. Jedni mają mnóstwo pomysłów i lubią wymyślać różne rzeczy (czyli lepiej czują się w pracy kreatywnej), inni wolą realizować czyjeś koncepcje, są osoby, które lubią przewodniczyć i zarządzać, inne świetnie potrafią zadbać o szczegóły. W zespole potrzebny będzie zarówno reżyser, jak i scenarzysta, a także osoby, które zajmą się sprawami organizacyjnymi. W pracy zespołowej panuje demokracja - każdy głos jest ważny.
Poszukajcie więc osób: Zaproście do współpracy nauczyciela - opiekuna zespołu, którego lubicie i z którym dobrze się rozumiecie. Będzie mógł wesprzeć zespół w trakcie pracy.
Decyzję na temat doboru składu osobowego pozostawiamy w Waszych rękach. Pamiętajcie, że oczywiście liczą się czyjeś predyspozycje i doświadczenie, jednak zdecydowanie należy dać szansę również tym osobom, które, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, mają jedynie zapał i chęć udziału w konkursie lub chcą się dopiero sprawdzić w danej roli. Może się okazać, że taka osoba nawet nie zdawała sobie sprawy ze swoich umiejętności, a udział w konkursie pozwoli je odkryć i rozwinąć.
Zespół powinien mieć ciekawą nazwę, którą będą podpisywane filmy. Nie może to być nazwa szkoły - nazwa musi wiązać się z tematem konkursu.
Oceniana jest pomysłowość, liczy się także kreatywność, świeżość spojrzenia, trafne ujęcie tematu, czyli strzał w dziesiątkę!
Raport pkt 1 Budowanie zespołu i nadanie nazwy - max. 50 pkt

Raport powinien opisywać tworzenie zespołu i składać się z dwóch części: w pierwszej części należy opisać, jak wybierane były osoby do zespołu, oraz zawrzeć krótki opis cech każdej osoby, czyli predyspozycji, które ułatwią realizację zadań. Natomiast w drugiej części należy podać nazwę zespołu.

Część 1. Stworzenie zespołu - max. 40 pkt
Zespół powinien się składać z 5-10 osób. W raporcie należy wymienić z imienia i nazwiska każdą osobę wraz z krótkim komentarzem (max. 20 słów) opisującym jej uzdolnienia. Za każdą osobę otrzymujecie 3 pkt.

Na przykład:
Osoba/funkcjaPredyspozycjeCo mogłaby robić w zespole?
Ala/Reżyseroczytana, świetna z polskiego, lubi dyskutować z innymi
 • szukać materiałów na temat zdrowej żywności
 • napisać scenariusz
 • napisać raport
Wojtek/Dziennikarzlubi robić wywiady, komunikatywny
 • ustalić pytania dla właściciela gospodarstwa/zakładu
 • pożyczyć kamerę od swojego wujka
 • opracować plan ujęć wykorzystywanych w realizacji reportażu

Część 2. Nadanie nazwy zespołowi - max. 10 pkt
Zespół powinien mieć unikalną nazwę, którą będą podpisywane filmy na stronie internetowej. Za dodatkowo wymyślone logo zespołu przyznawane będą dodatkowe punkty.
Zadanie 2. ANALIZA PROBLEMU I WYBÓR TEMATU

Wybór tematu reportażu jest kluczową sprawą dla całego przedsięwzięcia. Musi go poprzedzić dokładna analiza zagadnienia - nie tylko należy zapoznać się z daną tematyką, ale przede wszystkim trzeba ją zrozumieć. Dotyczy to każdego członka zespołu. Jeśli nie będziecie przekonani, że temat, który chcecie poruszyć jest ważny, trudno będzie wam przekonać widzów. Dobrze jest, jeśli będziecie czuli, że wasz film to misja, którą wypełniacie.
Decyzję o temacie najlepiej podjąć na spotkaniu, do którego każdy powinien się przygotować - w tym przypadku przeczytać informacje odnośnie żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego, zebrane na podanych stronach internetowych lub też w innych źródłach. Podczas spotkania dobrze jest, jeśli każdy podzieli się z innymi swoimi przemyśleniami, a także powie parę słów o tym, co szczególnie go zaciekawiło lub poruszyło. Starajcie się rozmawiać swobodnie i uważnie słuchać, co każdy ma do powiedzenia. Ważne jest, by nie wyśmiewać cudzych pomysłów.
Istotne jest, by ostatecznie zdecydować się na taki temat, który zyskał aprobatę wszystkich członków zespołu.

Analiza problemu
Skoro już wstępnie ustaliliście skład zespołu, który będzie zajmował się filmowaniem, warto zapoznać się bliżej z tematyką, której film będzie dotyczył.
Konkurs ma na celu promocję gospodarstw ekologicznych lub zakładów przetwórczych, które produkują w naturalny sposób żywość pozbawioną dodatków chemicznych oraz nie degradują środowiska. Warto zdawać sobie sprawę, że postępująca chemizacja żywności (tzn. używanie środków chemicznych w procesie produkcji żywności) oddziałuje niekorzystnie na zdrowie i tylko powrót do naturalnych metod rolnictwa może poprawić sytuację zdrowotną społeczeństwa.

Tematyka reportażu powinna dotyczyć zagadnień:
 • Promocja wybranego gospodarstwa ekologicznego lub zakładu przetwórczego;
 • Sposób ekologicznej certyfikacji oraz jej znaczenie;
 • Promocji żywności produkowanej metodami ekologicznymi;
 • Uświadomienia walorów zdrowotnych żywności ekologicznej;
 • Uświadomienia konieczności dokonywania właściwych wyborów żywieniowych;
 • Przedstawienia pozytywnego wpływu na ochronę środowiska, poziom różnorodności biologicznej, glebę oraz zdrowotność roślin i zwierząt poprzez rolnictwo ekologiczne.

Linki do stron opisujących rolnictwo ekologiczne, z którymi warto się zapoznać:
- www.aktywniepozdrowie.pl/dowiedzsiecojesz/rolnictwoekologiczne
- www.rolnictwoekologiczne.org.pl

Oczywiście nie zawężajcie poszukiwań jedynie do wskazanych stron, warto i trzeba poszukać także innych źródeł wiedzy - jest mnóstwo książek na ten temat, ukazują się też różne publikacje. Im więcej będziecie wiedzieli, tym łatwiej wybierzecie ostateczny temat do realizacji w filmie.
Raport pkt 2. Analiza problemu - max. 50 pkt

Zrozumienie spraw związanych z produkcją żywności ekologicznej i poszerzenie wiedzy na ten temat jest jednym z kluczowych zadań edukacyjnych tego konkursu. Aby powstały sugestywne reportaże promujące żywność ekologiczną, zespoły muszą mieć wiedzę merytoryczną na ten temat i przekonanie o słuszności idei.
Podstawowym celem konkursu jest promocja rolnictwa naturalnego poprzez pokazanie specyfiki funkcjonowania ekologicznego gospodarstwa rolniczego lub zakładu przetwórczego.
Waszym zadaniem jest zrobienie takiego reportażu, który podkreśli wyjątkowość wybranego miejsca. Zanim jednak rozpoczniecie pracę filmową powinniście zrobić wywiad tematyczny - zdecydować jaka specyfika produkcji szczególnie Was interesuje i pod takim katem dobrać gospodarstwo ekologiczne w okolicy /może mieć charakter produkcji rolniczej lub zakładu przetwórczego/. Pod kątem tego wyboru szukajcie informacji np. jeżeli zamierzacie odwiedzić fermę kurzą, to dowiedzcie się więcej o warunkach chowu kur - sposobie ich życia, karmienia, normach dotyczących zagęszczenia, a także długości życia itp. Zwróćcie uwagę jaka jest różnica w podejściu do kur w systemie ekologicznym, a jaka w rolnictwie konwencjonalnym. Jeżeli zajmiecie się np. produkcją jabłek, to zwróćcie uwagę np. na sposób ochrony drzew przed szkodnikami i chorobami.

Sprawdźcie jakie macie najbliższe certyfikowane gospodarstwa ekologiczne/zakłady przetwórcze. Poszukajcie w sieci, popytajcie znajomych, sklepikarzy i znajdźcie odpowiadającego Wam rolnika, przedsiębiorcę, który pozwoli na wypromowanie swojej działalności, a Wam ukaże ekologiczny świat produkcji żywności.

W ocenie raportu będzie punktowane: Sposób prezentacji materiałów źródłowych - jakie informacje należy podać w przypadku poszczególnych źródeł:
Na przykład:
Materiały źródłoweOpis materiałów
Książkanp. "Żywność wysokiej jakości - Finały konkursów" (wydawnictwo, rok)
Artykułnp. Czy wiesz, co jesz?, D. Kowalski, "Gazeta Wyborcza", (dzień, miesiąc, rok)
Materiały internetowenp. Konwencjonalna fabryka żywności
Program TVnp. Informacje nt. rolnictwa ekologicznego w Polsce, Wiadomości/TV1, (dzień, miesiąc, rok)
Program radiowynp. Rozmowa z . nt. ekożywności, Trójka, (dzień, miesiąc, rok)
INNE (napisać jakie) 
Zadanie 3. OPIS WIZYTY W EKO-GOSPODARSTWIE LUB EKO-ZAKŁADZIE

Dzięki odwiedzeniu wybranego gospodarstwa, będziecie mogli dokładnie spojrzeć na proces produkcji, ale także zaplanować zdjęcia do reportażu. Podczas wstępnego wywiadu z właścicielami, dowiedzcie się z czego słynie ich produkcja, dlaczego ich wyroby są niepowtarzalne i na czym polega "ekologiczność" gospodarstwa/zakładu.

Pamiętajcie, że Waszym celem jest stworzenie reportażu, który ma nie tylko wypromować gospodarstwo/zakład ale także zachęcić do spożywania ekologicznie produkowanej żywności wskazując jej zalety.
W materiałach konkursowych zamieszczona została lista wątków, wokół których można zbudować scenariusz reportażu. Bardzo istotne jest, aby przekaz waszego filmu był ściśle związany z proponowanymi zagadnieniami (do wyboru - patrz zadanie 1).

Kiedy podejmiecie już decyzję dotyczącą tematu filmu, zastanówcie się, w jaki sposób można przedstawić wybrany temat w postaci reportażu.
Konwencja filmu może być dowolna np. poważna lub humorystyczna. W reportażu możecie wykorzystać też elementy rysunkowe czy animację. Muzyka bardzo podkreśla nastrój, więc warto zadbać o odpowiedni podkład muzyczny (możecie wykorzystać fragmenty utworów muzycznych, ale muszą być one legalne).
Raport pkt 3. Opis wizyty w eko-gospodarstwie lub eko-zakładzie - 100 pkt

Zespół sędziowski nie ocenia pomysłu, punkty przyznawane są za przesłaną dokumentację, która powinna zawierać następujące elementy:
Zadanie 4. PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI FILMOWEJ

Nie wszyscy uczestnicy konkursu są obeznani z techniką filmową. Na podstawie książki T. Laniera i C. Nichols pt. Filmowanie - Podręcznik dla młodych (Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2010) organizator przygotował Poradnik młodego filmowca, który wyjaśnia praktyczne aspekty produkcji filmowej. Omówiono m.in. kwestie techniczne, a także sprawy związane z realizacją projektu w grupie, w której powinno się systematycznie omawiać kolejne etapy. Praca filmowca, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie polega tylko na kręceniu filmu - ten etap musi być poprzedzony żmudnym i precyzyjnym przygotowaniem różnych materiałów.
Przeczytajcie Poradnik i omówcie wspólnie na spotkaniu, które informacje wydają się wam najważniejsze i najbardziej przydatne.
Na stronie konkursu w wielu miejscach podkreślamy, że w trakcie produkcji reportażu nie wolno korzystać z materiałów, do których nie posiadacie praw autorskich np. muzyki, animacji itp. W ramach pomocy, w zakładce Ważne linki, zamieściliśmy adresy stron, z których możecie ściągać bezpłatne programy przydatne w produkcji filmowej.
Raport pkt 4. Przygotowanie do produkcji filmowej - max. 30 pkt

Raport ten dotyczy zapoznania się z procesem produkcji filmów.
Punktowane będzie:
Zadanie 5. USTALENIE PODZIAŁU ZADAŃ

Skoro istnieje już zespół osób chętnych do pracy nad produkcją reportażu o tematyce dotyczącej żywności ekologicznej oraz świadomych wagi tematu, należy ustalić harmonogram prac nad projektem, czyli podzielić się pracą.
Ważne jest, aby decyzje o podziale zadań podjąć w grupie i wziąć przy tym pod uwagę predyspozycje członków ekipy i chęci podjęcia się poszczególnych działań.
Niektóre sprawy będą wymagały akceptacji wszystkich członków zespołu, a inne będą wykonywane samodzielnie lub w grupach wyłonionych do realizacji poszczególnych zadań. Pewne sprawy będą ustalane tylko jednorazowo, np. na wstępie, a inne elementy będą się powtarzały w trakcie całego okresu trwania projektu.

Harmonogram zadań
Wspólnie opracujcie realny plan zadań do wykonania, uwzględniając terminy Konkursu.
Na przykład:
Raport pkt 5. Harmonogram zadań - max. 70 pkt

Oceniana będzie logika rozłożenia zadań i szczegółowość wypełnienia tabeli - max. 30 pkt.

Na przykład:
Zadanie do wykonaniaTerminOsoba odpowiedzialna
Wybór tematu cały zespół
Przesłanie pierwszego raportu Ala
Stworzenie scenariusza Wojtek
Stworzenie scenorysu Ewa, Kazio
Wybór miejsc do kręcenia filmu Zosia, Ala
Pozyskanie aktorów Zosia
Zadanie 6. NAPISANIE SCENARIUSZA

Aby Wasz reportaż mógł być sprawnie zrealizowany i przemyślany powinniście stworzyć scenariusz. Najlepiej jest zacząć go pisać jak najszybciej po wizycie w wybranym gospodarstwie lub zakładzie. Scenariusz nie musi być wyjątkowo szczegółowy. Musicie zdawać sobie sprawę, że w czasie kręcenia wiele rzeczy może ulec zmianie dlatego scenariusz w przypadku reportażu musi wskazywać ogólny ciąg scen i kwestii jakie chcecie w filmie poruszyć.

Pracę nad scenariuszem powinna podjąć jedna lub dwie osoby. W wypadku pracy nad tekstem najlepiej, aby najpierw cała grupa zebrała się po wizycie w gospodarstwie/zakładzie, podała swoje pomysły na realizację reportażu, a następnie wybrana osoba z grupy spisała je w odpowiedniej, logicznej kolejności.

Scenariusz precyzuje pomysły, uwzględnia wszystkie elementy organizacji planu zdjęciowego i zaangażowanych osób, dzięki czemu każdy zna swoją rolę. Na jego podstawie możliwe jest określenie zasobów potrzebnych do realizacji każdego ujęcia (np. określa kolejność prowadzenia nagrań filmowych, definiuje potrzeby sprzętowe - dodatkowe oświetlenie, druga kamera, rekwizyty).

Nie zapominajcie, że Wasz przekaz filmowy ma być zrealizowany w formie reportażu - przyjrzyjcie się jak robią to inni, najlepiej zawodowi dziennikarze. Możecie obejrzeć w telewizji programy publicystyczne, wiadomości w dzienniku, itp. Proponujemy również obejrzenie filmów - reportaży promujących rolnictwo ekologiczne, zamieszczonych na stronie www.minrol.gov.pl.
Bardzo ważne jest aby reporterska forma przekazu była dynamiczna, utrzymująca w napięciu a jednocześnie czytelna i komunikatywna. Tworząc reportaż należy pamiętać cały czas o idei jaka towarzyszy tworzeniu tego reportażu, a jest nią promocja rolnictwa ekologicznego. Należy tak ująć temat dobierając stosowne pytania i obrazy, aby to przesłanie wywarło wrażenie na widzach.

Jeżeli posiadacie w zespole osoby uzdolnione graficznie możecie również stworzyć opracowanie graficzne do ujęć, czyli narysować storyboard. Jest to trochę bardziej pomocne przy realizacji reportażu, ze względu na z góry przyjęte założenie jak ma wyglądać ujęcie. Dzięki temu zaoszczędzicie czas i nie będziecie musieli zastanawiać się jak najlepiej ustawić kamerę w czasie kręcenia reportażu.
Raport pkt 6. Napisanie scenariusza- max. 100 pkt

Oceniana będzie logika poukładania scen oraz proponowany sposób zrealizowania reportażu - max. 100 pkt.
Przykładowy kawałek scenariusza znajduje się poniżej:

ObrazDźwięk
Rolnik zbiera jaja od kur siedzących na grzędzie.Odgłosy kur; Skoczna, wesoła muzyka;
Rolnik jedzie z dziennikarzem traktoremPytanie: Dlaczego postanowił Pan produkować w sposób ekologiczny kurze jaja?;
Cicha, spokojna muzyka;
ETAP 2 - KRĘCIMY FILMY!

Filmy tworzone w ramach Konkursu podlegają tym samym prawom, co filmy rodem z Hollywood - dużo pracy trzeba wykonać przed uruchomieniem kamery.

W pierwszym etapie przygotowania do produkcji zawiązany został zespół realizatorów i przydzielone zostały funkcje organizacyjne poszczególnym uczestnikom. Został także określony temat, a także wstępna koncepcja realizacji reportażu.

Drugi etap polega na praktycznej realizacji filmu, podsumowującego wiedzę zdobytą we wcześniejszych działaniach. Aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, niezbędne jest przygotowanie planu pracy, czyli wyznaczenie poszczególnych etapów i podzielenie się pracą. Zadania są bardzo złożone - począwszy od praktycznego określenia koncepcji w postaci scenariusza (lub scenorysu, czyli storyboardu), wybranie planów zdjęciowych i rekwizytów, po zmontowanie przygotowanego materiału filmowego w formie odpowiadającej założeniom.

Należy opisać myśl przewodnią (ideę), która będzie towarzyszyć realizacji - krótki opis tej myśli przewodniej będzie zamieszczony na stronie internetowej obok materiału filmowego. Należy także przygotować kadr tytułowy do reportażu, który będzie prezentował materiał przygotowany przez zespół.

W etapie drugim szczególnie ważne są sprawy organizacyjne, ponieważ naraz będzie pracowała duża grupa osób.
ZADANIE 1. REALIZACJA REPORTAŻU

W celu ułatwienia realizacji zadania tym, którzy po raz pierwszy podejmują się kręcenia filmu, przedstawiamy materiały pomocnicze w postaci Poradnika młodego filmowca. Osoby, które mają już pewne doświadczenie w filmowaniu, na pewno też znajdą w nim wiele pomocnych informacji. W Poradniku znajdziecie m.in. rozwiązania sytuacji, z którymi możecie się zetknąć w praktyce. Dodatkowo zamieszczone zostały linki do stron, z których można ściągnąć bezpłatne programy do obróbki graficznej, muzycznej i montażowej, co ułatwi pracę montażową.
Przykładowe filmy, które mogą Was zainspirować do stworzenia własnego materiału znajdują się TU. Jednak pamiętajcie - nie powinniście kopiować pomysłów. Spróbujcie być kreatywni, starajcie się stworzyć własne pomysły na realizację reportażu.

Aby rozpocząć produkcję filmową należy mieć przemyślane wszelkie działania i rozpisany harmonogram uwzględniający ich kolejność, a także osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Ważnym elementem jest dobór planów zdjęciowych i pozyskanie osób pomocnych przy realizacji np. współpraca z dyrektorem szkoły, właścicielami obiektów wybranych do planów zdjęciowych, itp.

O ostatecznej jakości filmu będzie decydował montaż. Materiału nagranego w czasie prób jest na tyle dużo, że wychodzi on poza przewidziane ramy czasowe reportażu. Należy więc obejrzeć całość nagrań i dokonać wyboru właściwych sekwencji. Praca nad montażem polega na weryfikacji nagrań pod kątem zamierzeń przedstawionych w scenariuszu. Trzeba zdecydować, jaki ma być charakter filmu i co zostanie podkreślone sposobem montażu np. dynamicznym czy w zwolnionym tempie. Elementy ujęć filmowych można montować fragmentami, oceniając, czy efekt jest zgodny z założeniami. Nie trzeba zaczynać od początku - można wybierać sekwencje i łączyć je partiami. Często okazuje się, że nieciekawe ujęcia są po montażu atrakcyjne, bo wydobyty został przekaz.

Film jest dobrze postrzegany i zapamiętywany, jeśli wzbogaca go dobrze dobrany podkład muzyczny. Należy go wprowadzać bardzo uważnie, mając na uwadze całościową koncepcję filmu. Nie wolno dopuścić do urywania dźwięku czy nachodzenia na inną scenę. Dodanie elementów graficznych i animowanych również uatrakcyjnia przekaz, szczególnie gdy trzeba wyjaśnić mechanizmy procesów.

Nie wolno Wam korzystać z programów i materiałów, do których nie posiadacie praw autorskich. Bezpłatne programy do montażu, strony z podkładem do udźwiękowienia lub zawierające elementy do animacji przedstawione są w zakładce Ważne linki.
Raport pkt 1. Krótki opis reportażu - max. 70 pkt

Wymagane jest nadesłanie krótkiego opisu myśli przewodniej (idei) reportażu jaka towarzyszyła jego powstawaniu (max. 600 znaków), który zostanie zamieszczony na stronie Konkursu obok reportażu.
Raport pkt 2. Kadr tytułowy - 10 pkt

Reportaż konkursowy będzie prezentowany na stronie w postaci kadru tytułowego, oddzielnie przysłanego w formie zdjęcia w formacie jpg. lub gif., o wymiarach 160x120 pikseli. Kliknięcie w kadr tytułowy będzie uruchamiało pokaz filmu.
Przygotowanie kadru tytułowego reportażu jest wymagane.

Jak zamieścić tytułowe zdjęcie lub kadr z filmu w formacie .jpg lub .gif?
Format kadru tytułowego:
Raport pkt 3. Reportaż - max. 300 pkt

Każdy reportaż będzie oceniany przez zespół sędziowski po zamknięciu okresu przyjmowania prac. Przy ocenie pod uwagę będą brane między innymi takie elementy, jak: Łączna maksymalna suma punktów za realizację reportażu wynosi 300 pkt.
Raport pkt 4. Oświadczenie szkoły o autorskich prawach majątkowych - max. 10 pkt

Do raportu należy załączyć oświadczenie szkoły o autorskich prawach majątkowych do filmu, w tym prawa do wykorzystywanej w filmie muzyki i animacji (wzór).
Raport pkt 5. Zgody wizerunkowe - max. 10 pkt

Do raportu należy załączyć: UWAGA! Jeżeli którykolwiek z dokumentów nie zostanie załączony w raporcie film nadesłany przez zespół nie weźmie udziału w Konkursie.
UWAGI KOŃCOWE

Przez cały czas trwania konkursu pamiętajcie o tym, co chcecie osiągnąć i kto będzie potem oglądał WASZ FILM.
Wszystkie zadania są opisane krok po kroku, więc od pomysłowości uczestników zależy efekt końcowy. Punktowana będzie przede wszystkim pomysłowość i własna inicjatywa. Należy jednak się trzymać zapisów regulaminu, których przekroczenie grozi dyskwalifikacją - warto zwrócić szczególną uwagę na terminarz i prawa autorskie.
Uczestnicząc w Konkursie piszcie ciekawe raporty, zróbcie wspaniałe filmy i bawcie się dobrze - po prostu pozytywnie nakręćcie się na zdrowie!

  Do pobrania:
- plan działań

 
PATRONI: | | | | | | |
PARTNERZY: