UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
rejestracja zakończona
 
  REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 
Materiały
OPIS PROJEKTU

Tło projektu

Konkurs "Nakręć się na zdrowie" jest realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Polega na stworzeniu reportażu filmowego promującego certyfikowane, ekologicznie produkujące żywność gospodarstwo lub zakład przetwórczy.

Pierwszym projektem realizowanym przez Fundację był ogólnopolski projekt prozdrowotny "Aktywnie Po Zdrowie" skupiający uwagę na tematyce właściwego stylu życia w odniesieniu do edukacji żywieniowo-ruchowej. Skierowany był do dzieci szkół podstawowych z klas 1-3 i szerokiej publiczności.

Kontynuacją podjętej prospołecznej tematyki jest projekt upowszechniania zasad zdrowego odżywiania, a w szczególności wiedzy dotyczącej żywności ekologicznej i jej certyfikowania, która jest jedyną adekwatną odpowiedzią na świadomość jakości współcześnie produkowanej żywności konwencjonalnej.

Fundacja BOŚ stara się wesprzeć rynek lokalnych, ekologicznie prowadzonych gospodarstw i zakładów przetwórczych. Dzięki konkursowi "Nakręć się na zdrowie" zostaną wypromowani lokalni przedsiębiorcy, którzy mimo popularnej, taniej żywności konwencjonalnej postawili na zdrową, naturalną produkcję.

Żywność konwencjonalna zawiera chemiczne dodatki
Współczesna cywilizacja traktuje produkcję żywności w kategoriach przemysłowych, stawiając na optymalizację kosztów bez uwzględniania wpływu środków chemicznych podnoszących wydajność procesów produkcyjnych na zdrowie. Rachunek ekonomiczny jest kategorią nadrzędną w stosunku do dbałości o zdrowie konsumenta.

Żywność ekologiczna - naturalną alternatywą dla żywności konwencjonalnej
Spożywanie żywności ekologicznej, wytworzonej naturalnymi metodami, jest sposobem zapewnienia właściwego poziomu odżywienia organizmu, który chroni przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Żywność ekologiczna ma większą wartość odżywczą, nie zawiera szkodliwych dodatków chemicznych, konserwantów oraz chemicznych zanieczyszczeń. Posiada lepsze walory smakowe i w naturalny sposób dłużej zachowuje świeżość (ze względu na zwiększoną zawartość tzw. suchej masy i związków mineralnych). Ekologiczne surowce roślinne zawierają większe ilości witaminy C, witamin z grupy B, więcej związków fenylowych, aminokwasów i cukrów, a także więcej żelaza, magnezu i fosforu oraz innych niezbędnych dla organizmu pierwiastków.

Upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z odżywiania ekologicznego
Obserwuje się praktyki nieuczciwych producentów, którzy próbują podszyć się pod producentów żywności ekologicznej, wykorzystując niewiedzę społeczeństwa. Konieczne jest popularyzowanie korzyści wynikających ze stosowania żywności ekologicznej oraz znajomości zasad znakowania prawdziwej żywności ekologicznej, co pomoże ludziom identyfikować wartościowe produkty pochodzące z produkcji certyfikowanej.

Skala rolnictwa ekologicznego w Europie i Polsce
Rolnictwo ekologiczne rozwija się w krajach zachodnich bardzo dynamicznie jako odpowiedź świadomej części społeczeństwa na zagrożenia związane z chemizacją pożywienia. W Europie (gł. w krajach UE12) nastąpił spektakularny wzrost areału przeznaczonego pod rolnictwo ekologiczne - w latach 2000-2008 przyrost areału wynosił średnio 20% rocznie, osiągając w 2008 roku wartość 1,46 mln ha. Średnia dla całej unii UE27 to 4,3%.
W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach "starej unii" wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polsce wzrósł do 1,8%. Jednak zmniejszyła się liczba gospodarstw przekształcających sposób produkcji rolniczej na ekologiczny.
Rynek "zdrowej żywności" w Polsce rozwija się w tempie 20% rocznie, ale zarówno deklaracje konsumentów, jak i niewykorzystane możliwości polskiego rolnictwa wskazują na potrzebę dużo szybszego rozwoju omawianego tu rynku. Według dostępnych danych w Niemczech liczba sklepów z żywnością ekologiczną na milion mieszkańców wynosi 194, w Czeskiej Republice 46, a w Polsce tylko 8.

Cele

Cel główny
 • Zmiana nawyków żywieniowych na rzecz dokonywania świadomego wyboru żywności ekologicznej celem podniesieniem stanu zdrowia młodzieży i całego społeczeństwa.
 • Promocja wybranego gospodarstwa ekologicznego lub zakładu przetwórczego.
 • Zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego.
 • Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat zasad znakowania żywności ekologicznej.
 • Zwiększenie popytu na produkty lokalnych dostawców żywności ekologicznej.

Adresaci projektu:
 • Młodzież w wieku 13-19 lat;
 • Nauczyciele;
 • Społeczeństwo / osoby dorosłe.

Cele szczegółowe

Młodzież w wieku 13-19 lat:
Zaznajomienie młodzieży z bezpośrednimi korzyściami wynikającymi z naturalnego odżywiania się (zrównoważona dieta, żywność produkowana metodami naturalnymi i inne):
 • zwiększona odporność organizmu;
 • mniejsza zachorowalność;
 • łatwiejsze uczenie się;
 • mniejsza otyłość i nadwaga.
Podniesienie poziomu wiedzy na temat:
 • zagrożeń zdrowotnych wynikających ze spożywania żywności konwencjonalnej, która zawiera dodatki chemiczne;
 • różnic pomiędzy procesem produkcji żywności metodami konwencjonalnymi a ekologicznymi;
 • zasad znakowania żywności ekologicznej.
Zmiana wizerunku żywności naturalnej - pokazanie, że jest ona nowoczesna, modna, sprzyjająca osiąganiu sukcesów.
Nabycie umiejętności pracy w grupie i tworzenia małych form filmowych.

Nauczyciele:
 • Wiedza i umiejętności na temat edukacji w zakresie zdrowego odżywiania.
Społeczeństwo/osoby dorosłe:
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat korzyści wynikających ze spożywania żywności ekologicznej.
 • Zwiększenie popytu na ekologicznie produkowaną żywność przez lokalnych przedsiębiorców.

Dlaczego ten projekt jest ważny?

Sprzeciw kształcącym się nawykom kupowania taniej, chemicznie produkowanej żywności
Grupa odbiorców, do której skierowany jest konkurs, została wybrana ze względu na potrzebę zainteresowania młodych ludzi sprawami zdrowego odżywiania i żywności ekologicznej. Jest to szczególnie ważne w dobie upowszechniania swoistej "mody" na niezdrową żywność traktowaną jako sposób na szybkie i przyjemne zaspokojenie głodu, co daje ułudę zaspokojenia prawdziwych potrzeb organizmu. Przekaz ten jest kierowany do młodego pokolenia szczególnie podatnego na kolorowe reklamy i będącego masowym odbiorcą żywności konwencjonalnej, która - w udowodniony naukowo sposób - przyczynia się do narastania problemów zdrowotnych społeczeństwa. Wartością nadrzędną Konkursu będzie wypromowanie lokalnych ekologicznych gospodarstw i zakładów przetwórczych i zwiększenie popytu na ich produkty.

Powrót do zdrowia i natury
W dzisiejszych czasach zdrowie jest postrzegane jako brak choroby, natomiast w rzeczywistości jest to stan dynamizmu życia przejawiający się w radosnym i energicznym działaniu. Większość młodych ludzi poddaje się wyzwaniom bez entuzjazmu, pozostając na pozycji biernego obserwatora. Spowodowane jest to wewnętrznym zanieczyszczeniem pochodzącym z chemicznych dodatków do żywności. Organizm w pewnym stopniu potrafi neutralizować wprowadzane toksyny, ale jak każdy układ, ma swoją pojemność i po przekroczeniu pewnego progu reaguje spowolnieniem reakcji życiowych lub uruchomieniem reakcji obronnych np. alergicznych.

Moda na sukces - moda na zdrowie
Młodzi ludzie chcą być modni, dlatego przekaz dotyczący żywności ekologicznej powinien zostać sformułowany w nowoczesny sposób - zdrowie jest kluczem do sukcesu i jest ważniejsze od kolorowych gadżetów promujących niezdrowe jedzenie.

Udział w konkursie - pierwszym krokiem do zainteresowania tematem zdrowego odżywiania
Stworzenie filmowego reportażu jest punktem wyjścia do zainteresowania się problemem odżywiania, pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych.

Wymiar edukacyjny Konkursu - można się wiele nauczyć
Udział w konkursie ma wymiar edukacyjny w odniesieniu do zagadnień merytorycznych, a także przybliża wiedzę w zakresie technicznej produkcji filmowej (umiejętności operatorskie, konstruowanie scenariusza, montaż) w postaci praktycznego instruktażu podanego przez autorytety ze świata sztuki filmu zamieszczone na stronie Konkursu.

Opis działań konkursowych

 1. Zadaniem uczestników jest stworzenie max. 3 min.reportażu (czas liczony z napisami)promującego certyfikowane, ekologiczne gospodarstwo lub zakład przetwórczy.
 2. Prace powstają w grupie złożonej z 5-10 osób z jednej klasy lub szkoły, pod opieką co najmniej jednego nauczyciela.
 3. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z zapisami Regulaminu konkursu: regulamin.
 4. Zespół konkursowy zgłaszany jest przez nauczyciela opiekującego się projektem. Należy wypełnić formularz konkursowy dostępny po kliknięciu na stronie głównej przycisku "zarejestruj się". Po prawidłowym wypełnieniu należy kliknąć "Prześlij" i zespół zostanie zarejestrowany. Każdy zarejestrowany w konkursie Zespół otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, na którym widoczne będą wszelkie komunikaty adresowane do uczestników konkursu (niedostępne dla innych użytkowników internetu).
 5. Do stworzenia materiału konkursowego potrzebna jest co najmniej jedna kamera oraz sprzęt, na którym będzie możliwy montaż zarejestrowanego materiału.
 6. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi pracy przy produkcji filmowej, zamieszczonymi w Poradniku młodego filmowca, prowadzącymi młodych ludzi przez problemy, z którymi zetkną się oni w procesie produkcji reportażu. W Poradniku opisana jest złożoność procesu produkcyjnego, w skład którego wchodzi nie tylko samo kręcenie kolejnych ujęć do filmu, ale także proces przygotowania koncepcji, planu i zaangażowania ludzi. Należy wziąć pod uwagę zasoby sprzętowe (wyposażenie w kamery, oświetlenie, dostępność planów zdjęciowych, rekwizytów, itp.), jak również uwarunkowania pracy w grupie (psychologia pracy w grupie, dobór osobowy ekipy z różnymi predyspozycjami, komunikacja wewnątrz zespołu, zapewnienie pomocy osób dorosłych, itp.). Wskazówki zawarte w Poradniku ułatwią stworzenie reportażu oraz zamieszczenie go na stronie Konkursu.
 7. Przed przystąpieniem do konkursu należy bliżej zapoznać się z tematyką, której film będzie dotyczył tj. wybrać odpowiedni obiekt gdzie będzie filmowany proces ekologicznej produkcji żywności oraz pogłębić wiadomości dotyczące rolnictwa ekologicznego i szerokich korzyści z nim związanych. Na stronie adresyeko znajdują się dane dotyczące lokalizacji ekologicznych gospodarstw/zakładów, a pod adresem abcżywnościekologicznej udostępnione zostały linki do stron opisujących żywność ekologiczną, z którymi warto się zapoznać, chociaż dobrze jest poszukać również własnych materiałów i inspiracji.
 8. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi praw autorskich (muzyka, zdjęcia, grafika, animacje), których respektowanie jest bezwzględnie konieczne w ramach Konkursu (prawa autorskie).
 9. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z programami wspomagającymi techniczną produkcję filmu - do montażu, ściągania muzyki, uzupełniania o grafikę, napisy, itp. ważne linki.
 10. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
  • Pierwszy etap o tytule "Kręcimy się wokół tematu" jest kluczowym etapem w realizacji filmu, polegającym na stworzeniu zespołu osób o różnych predyspozycjach chcących wspólnie pracować. Współpraca w grupie powinna się opierać na partnerstwie, dobrej komunikacji i równorzędnym podziale zadań. Podstawą sukcesu jest znalezienie ciekawego pomysłu na realizację filmu i zapoznanie się z wymogami produkcji filmowej.
  • Drugi etap o tytule "Kręcimy filmy!" rozpoczyna się od nakręcenia materiału. Następnie przystąpicie do fazy post-produkcji gdzie będziecie montować i kreować w założony sposób swój reportaż.
 11. Każdy etap jest podzielony na działania, w ramach których wykonywane są zadania konkursowe, z których należy przygotować i przesłać raport.
 12. W trakcie konkursu zespoły będą zobowiązane do przesłania raportów w odpowiednim terminie, zgodnym z terminarzem (terminarz).
 13. Szczegółowa instrukcja, jak krok po kroku realizować zadania konkursowe (plan zadań).
 14. W panelu FAQ umieszczane będą najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu.
 15. Nadesłane przez uczestników konkursu filmy będą zamieszczane sukcesywnie na stronie Konkursu w kolejności zgłaszania. Przed publikacją na stronie filmy będą weryfikowane przez Organizatora pod kątem zgodności z regulaminem.
 16. Wszystkie działania konkursowe etapu I i II, które są podstawą ubiegania się o Nagrody Główne oceniane będą przez trzy osobowy Zespół Sędziowski. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego za dwa etapy. Wyniki ocen każdego z etapów będą podane po zakończeniu każdego z etapów w terminach określonych w terminarzu.
 17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie w terminie przewidzianym Regulaminem.
 18. Przez cały czas trwania konkursu będzie można wybrać filmy "najczęściej oglądane", a także, korzystając z wyszukiwarki, odnaleźć filmy określonego Zespołu.
 19. Uroczyste rozdanie nagród z pokazem nagrodzonych filmów odbędzie się w Warszawie.
Do pobrania:
- opis projektu

 
PATRONI: | | | | | | |
PARTNERZY: