BOS
Warszawa, 8.04.2013 r.

zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu filmowego "Nakręć się na zdrowie". Nasz konkurs to niezwykła szansa, dla uczniów i nauczycieli, na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzącym poza ramy nauczania programowego, a tym samym wzbogacającym relacje nauczyciel - uczeń.

Konkurs organizowany jest w ramach projektów Fundacji Banku Ochrony Środowiska z myślą o zdrowiu młodych ludzi, których złe wybory żywieniowe są coraz częściej przyczyną dolegliwości zdrowotnych. Pierwsza i druga edycja "Nakręć się na zdrowie", zrealizowana w 2011 i 2012 r, spotkały się z entuzjastycznym odbiorem uczniów ze szkół całej Polski. Stworzone przez uczestników spoty promujące żywność ekologiczną i zdrowe odżywianie, dzięki prezentacji w Internecie trafiły do ponad 30 000 odbiorców. Spoty zachwycały pomysłowością, przyczyniły się do propagowania wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych, a dla swoich twórców stały się początkiem fascynującej przygody ze światem filmu.

Konkurs adresujemy do uczniów w wieku 13-19 lat. W tej edycji zapraszamy do stworzenia reportażu filmowego, promującego gospodarstwo ekologiczne lub zakład przetwórczy, a także proces ekologicznej certyfikacji. Zarejestrowane zespoły szkolne będą pracować pod opieką nauczyciela.
TŁO PROJEKTU I CELE
Większość młodych ludzi odżywia się produktami, które nie tylko nie zaspokajają potrzeb organizmu, lecz także pozostawiają w nim bagaż substancji chemicznych. Powodują one różne dolegliwości, alergie, a także wpływają na zmniejszenie aktywności mózgu. Dzięki dokonaniu zmiany nawyków żywieniowych na rzecz świadomego wyboru żywności ekologicznej, poprawi się stan zdrowia młodzieży i społeczeństwa. Zdrowe odżywianie zapewnia odporność, dobrą sprawność fizyczną i umysłową. Daje także energię do realizowania pomysłów i marzeń. Głównym celem konkursu jest dotarcie do młodych ludzi i poszerzenie ich wiedzy na temat korzyści płynących ze spożywania ekożywności oraz zachęcenia do zakupów w lokalnych gospodarstwach. W trakcie trwania konkursu młodzież nauczy się jak tworzyć małe formy filmowe. Wykorzystując zrealizowane przez siebie reportaże, będą mogli przekonać swoich rówieśników, że żywność ekologiczna jest korzystna i na czasie.
STRUKTURA KONKURSU
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy - "Kręcimy się wokół tematu" - obejmuje stworzenie zespołu z osób o różnych predyspozycjach, przeanalizowanie problematyki ekożywności, wybór miejsca do nakręcenia filmu, napisanie scenariusza oraz podział zadań pomiędzy członków zespołu. Drugi - "Kręcimy filmy" - obejmuje ustalenie harmonogramu pracy nad produkcją filmową, filmowanie i montaż przygotowanego materiału. Każdy etap jest podzielony na działania, w ramach których wykonywane są zadania konkursowe, z których należy przygotowywać i przesyłać raporty. Wszystkie sprawy merytoryczne i organizacyjne są szczegółowo opisane w materiałach konkursowych, które krok po kroku prowadzą uczestników przez wszystkie fazy konkursu.
ROLA NAUCZYCIELA
Nauczyciel, często symbolicznie odseparowany katedrą od uczniów i ich spraw, biorąc udział w Konkursie, ma szansę nawiązać z młodzieżą nowe relacje oparte na zasadach partnerstwa. Jest on wybierany przez członków zespołu konkursowego i włączony do współpracy w roli opiekuna i doradcy. Stwarza to szansę na zbudowanie i pogłębienie zaufania i wzajemnego szacunku. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że udział uczniów i nauczycieli w konkursie wpisuje się w ramy programowe nauczania wyznaczone przez Rozporządzenie MEN-u w sprawie podstawy programowej z 28 grudnia 2008 r. odnośnie uczestnictwa w różnego rodzaju projektach.
NAGRODY
Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez jury.

Przewidziano liczne, atrakcyjne nagrody rzeczowe dla szkół oraz zespołów. Ponadto każdy uczestnik nagrodzonego zespołu szkolnego otrzyma nagrodę indywidualną. Całkowita pula nagród wynosi ok 40 tys. zł. Fundatorem nagród jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji można znaleźć na stroniewww.aktywniepozdrowie.pl, zakładka "Nakręć Się Na Zdrowie".
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Na stronie internetowej konkursu znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić. Zgodę dyrektora oraz uczestników na udział w Konkursie należy wydrukować, podpisać i poprzez portal przesłać w postaci skanu. Rejestracja zespołów potrwa do 10 maja 2013 roku.

Udział w konkursie "Nakręć się na Zdrowie" to szansa dla młodzieży na przeżycie wspaniałej przygody, jaką jest stworzenie własnego filmu. To także możliwość rozbudzenia świadomości zdrowego stylu życia i dokonywania właściwych wyborów żywieniowych wśród zaangażowanych w projekt uczniów, ich rodziny, nauczycieli i szerokie grono odbiorców filmów. Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Z poważaniem,

Marcin Roykiewicz
Koordynator Programu

FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 95
al. Solidarności 104
01-016 Warszawa
nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 87 * al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa * nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl